Forside
   
  Søgeportal
  Erhverv
  Ebeltoft
  Honningsvåg
  Arboga
  Hollola
  Events
  Gæstebog
   
  Boligmarked
  
Ebeltoft Arboga Honningsvåg Hollola
  Hjemmeside for venskabsbyerne:
 
 
  Få mere ud af samarbejdet - Get more benefit of the cooperation
  Denne hjemmeside er en fælles-side for de fire nordiske venskabsbyer, Arboga i Sverige, Ebeltoft i Danmark, Hollola i Finland og Honningsvåg i Norge. Hjemmesiden er et af resultaterne af et seminar ved venskabsby-mødet 2006 i Hollola, hvor man drøftede, hvorledes venskabsby-samarbejdet kunne udvikles, så det i langt højere grad end indenfor de seneste år kommer til at omfatte foreninger, organisationer, skoleklasser og lignende samt ”almindelige borgere”.

Hjemmesiden er tænkt som inspirator for alle, der måtte ønske at vide mere om venskabsbyerne og hvordan man kan skaffe sig kontakter til ligesindede. Siden rummer derfor en liste over sådanne foreninger og organisationer m.v.. Siden rummer desuden en oversigt over faste arrangementer og events i de forskellige byer, ligesom den løbende opdateres for kommende, større arrangementer, der antages at kunne være af interesse for borgere de andre venskabsbyer.

Siden er desuden forsynet med en lang række links, der kan bidrage til at skaffe den besøgende de oplysninger, der ønskes.

Vi håber, at alle vil skrive deres indlæg både på deres eget sprog og på engelsk. - Sidstnævnte især af hensyn til vore finske venner fra Hollola. - på forhånd tak !

AND THEN IN ENGLISH :
This web-site is a common web-site for the four nordic Twin-Towns Arboga in Sweden, Ebeltoft in Denmark, Hollola in Finland and Honningsvåg in Norway.

The web-site is a result of a seminar at the Twin-Towns meeting 2006 in Hollola, where it was disgussed, how the Twin-Towns cooperation could be developed so that it much more than in the last years can involve associations, organisations, clubs, school-classes and so an, and “normal citizens”.

The web-site is thought as inspiration for everybody who want to know more about the Twin-Towns and how to get contact to similarly groups. The Site therefore have a list over such associations and organisations and so on.
Besides this the Site have a survey over traditional arrangements and events in the different Towns, as well as it running will be updated with coming, bigger arrangements, which could be of interest of citizens from the other Twin-Towns.

Besides this the Site have a long list of links which can contribute to give the visitors those information, which is wanted.

We hope, that everybody will write their enclosure both in their own language and in English. – The last especially to benefit for our finnish friends from Hollola. – Thank You !
 

  Ny aktivitet: Hjemmebaneskydning mellem de nordiske venskabsbyer - New activity: Homelane-shooting between the nordic Twin-Towns.
  En ny venskabs-aktivitet mellem venskabsbyerne har set dagens lys:
Der er arrangeret en såkaldt hjemmebaneskydning mellem skytteforeningerne i de nordiske venskabsbyer. Ialt 39 skytter fra Arboga Skyttegille, Honningsvåg Skytterlag, Ebeltoft Skytteforening og Ebeltoft Marineforening er tilmeldt.
Desværre mangler der tilmelding fra Hollola.
Skydningerne foregår på de respektive foreningeres egne skydebaner, hvorefter skiverne indsendes til central bedømmelse.
konkurrencen skal være afsluttet den 1. september. - Det bliver spændende at se, hvem der løber af med sejren.


A new friendship-activity have seen the Light of the day:
It is now arranged a so-called homelane-shooting between the shooting-associations in the nordic Twin-Towns. 39 riflemen at all from Arboga Skyttegille, Honningsvåg Skytterlag, Ebeltoft Skytteforening and Ebeltoft Marineforening (Navy-club) is notifyed the concurrence.
Infortunately notifying from Hollola is missing.
The shootings will be placed at the respective associations own shooting-lanes, after which the targets will be send to a central judgement.
The concurrence shal be finished the 1. of September. - It will be exiting to see, who will take the victory.
 

 
Kommende aktiviteter
 
 
 
Danmark
Ebeltoft
 
Norge
Honningsvåg
 
Sverige
Arboga
 
Finland
Hollola
 
Copyright © 2007 - 2016 Landsbyhjemmeside by Andrewscom